NORMATIVA

noasistencia

CANCEL·LACIONS: L´alumna disposa d´un termini màxim de 4h abans del començament de l´activitat per cancel·lar la reserva. En cas contrari, es procedirà a deduir el crèdit.
En cas de tallers o esdeveniments, un cop fet el pagament, no es tornaran els diners sota cap concepte a excepció que el taller no surti.
El centre cancel·larà les sessions amb menys de 3 persones o sessions que al llarg de 3 mesos no han superat lassistència de 3 persones.

reserva

NO ASSISTÈNCIA: L’alumna es compromet a cancel·lar amb antelació per alliberar la plaça ocupada i que altres persones la puguin utilitzar. La no cancel·lació i no assistència suposarà la pèrdua automàtica del crèdit i en cas de fer-ho 3 vegades en un termini de 30 dies suposarà 7 dies de penalització.

Els crèdits no són acumulables. Si al final de mes no han fet servir, tots aquells restants quedaran anul·lats i es renovarà el mes següent.

cuotas

COBRAMENTS: L’alumna rebrà un cobrament a nom de STRIPE (plataforma de cobraments que fem servir).
Qualsevol cancel·lació o reemborsament de la quota o el bo ha de ser gestionat per l’estudi Kula Reus.
L’alumna haurà de posar-se en contacte amb el centre i expressar la intenció de cancel·lar 5 dies abans de la renovació de la subscripció.

comunidad

NORMES DE CONDUCTA:

. L’alumna ha de respectar l’espai on es troba, respectar les altres alumnes i respectar les decisions que prengui el centre a nivell de gestió.
. Es prega puntualitat i mòbils apagats o mode avió.
. El material ha de ser cuidat i respectat entre totes.
. I sobretot: VINE AMB BONA ENERGIA!
* El centre es reserva el dret d’admissió.

LEGAL: Tant el centre com les persones docents del mateix no es responsabilitzen de qualsevol negligència que pugui ser causada per l’alumne així com dels seus efectes personals.

puntual

HORARIS: Els horaris podran ser modificats segons la capacitat, la temporada o les necessitats del centre.

icono salut

SALUT: L’alumna es fa responsable d’avisar el centre sobre qualsevol malaltia, lesió, estat de salut. Tot i així, és la seva responsabilitat escoltar i respectar el seu cos.

PROTECCIÓ DE DADES

Us informem d’acord amb el que preveu el RGPD de 27 d’abril de 2016 que MARÍA ÒPAL ROBLES ZENDRERA, recull i tracta les vostres dades de caràcter personal, aplicant les mesures tècniques i organitzatives que en garanteixen la confidencialitat, amb la finalitat de gestionar la relació que us vincula. Doneu el vostre consentiment i autorització per a aquest tractament. Conservarem les vostres dades de caràcter personal únicament el temps imprescindible per gestionar la nostra relació. Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició dirigint-se a MARIA ÒPAL ROBLES ZENDRERA amb direcció SANT VICENT 37, REUS, 43201, TARRAGONA.

INFORMACIÓ SOBRE LES SESSIONS

-Les sessions es realitzen mínim amb 2 persones.

-Sempre es pagarà el mes sencer independentment de l’assistència que tingui l’alumna. La plaça queda reservada per la persona tant si assisteix com sinó, haurà d’abonar el mes complet. Si no paga, comptarà com una baixa i si vol seguir haurà d’abonar la matrícula.

-Els dies festius NO es recuperen les sessions.

-Els canvis d’hora o de sessió es realitzaran sempre en el mateix mes i segons la disponibilitat de places en qualsevol dels grups de l’estudi.

-En els grups de Women Training només es podrà canviar de grup, avisant a través d’hola@kulareus.com i no es podrà reservar la sessió fins que es confirmi disponibilitat, ja que en aquest cas, els grups de Women Training són tancats.

-En cas d’entrenament personal si es vol modificar horari i no hi ha hores disponibles, es podrà recuperar la sessió en un grup de ioga, hipopresivos o women training sempre que hi hagi plaça.

-Les cancel·lacions s’han de fer en 12h, sinó la sessió quedarà comptabilitzada. Les alumnes amb quota il·limitada igual.

-Si la sessió està reservada però l’alumna no es presenta, no la podrà recuperar.


Kula Team.